કોટિંગ જાડું

  • High elastic sealant special waterborne thickener HD1717

    ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપક સીલંટ વિશિષ્ટ પાણીજન્ય જાડું એચડી 1717

    આ જાડું થવું ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપક ગુંદરવાળું પાણી ઉત્પન્ન કરવા માટે વ્યાવસાયિક છે, કોટિંગના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, ઉત્પાદન 35% નક્કર સામગ્રી, જેલ, સ્થિર, આકાર આપતી અસર માટે મજબૂત ટેકો બનાવે છે અને ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપક ગુંદરમાં વપરાય છે ખૂબ જ ઉત્તમ જાડા એજન્ટ ( સામાન્ય ઘટ્ટ કરતા અલગ, તે જ સમયે વધારો સુસંગતતાની સ્નિગ્ધતામાં વધારો) .તે તાજી ગુંદર, અનુકૂળ અને કાર્યક્ષમની પાતળા સુસંગતતા અનુસાર ઇચ્છા પ્રમાણે ગોઠવી શકાય;