પાણીજન્ય બિલ્ડિંગ ટેમ્પલેટ પુટ્ટી પેસ્ટ

  • Water-based putty paste for building formwork

    બિલ્ડિંગ ફોર્મવર્ક માટે પાણી આધારિત પુટ્ટી પેસ્ટ

    આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ઉપરના બિલ્ડિંગ નમૂના માટે, બંધ, વોટરપ્રૂફ અને ભેજ-પ્રૂફ સંરક્ષણ, હવા અને વરાળમાં ભેજ અને ભેજ સામે પ્રતિકાર માટેના બિલ્ડિંગ ટેમ્પલેટ માટે, પાણીના શોષણને કારણે બિલ્ડિંગ નમૂનાને ન થવા દો અને ડ્રમ.જ્યાં બિલ્ડિંગ ફોર્મવર્ક જમીન અથવા સમુદ્ર દ્વારા પરિવહન થાય છે, તેમાં સારી ભેજ-પ્રૂફ અને વોટર-પ્રૂફ અસર છે. પુટ્ટ પેસ્ટનો રંગ ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર બદલી શકાય છે.